Templomok éjszakája

A Honismereti és Városszépítő Kör idén is megszervezte a Kulturális örökség napján a Templomok éjszakáját. Miután az elmúlt évben a berényi templomokat járták végig, idén Almádi három templomát fűzték egy csillagfényes sétára. A program a Szent Imre templomban kezdődött, ahol a templomba érkezők dalos füzetet és kis könyvjelzőt kaptak matricákkal. Balatonalmádi Város Vegyeskara három szép énekkel kezdte a programot, új , fehér egyenpólójukban, melyre Veszeli Lajos tervezte a logot. Ezt követően Szabó János plébános mutatta be a templomot, beszélt az új Szent Imre herceg feliratokról. Kovács Elemérné Marika Bódi Mária Magdolnáról szavalt verset. Búcsúzóul a boldoggá avatandó leányról kaptak képet és imát a templomból távozók, akik mécseseket, lámpásokat gyújtva, énekelve sétáltak át a Baross utcai református templomhoz. Steinbach József református püspök köszöntötte a vendégeket, és a hit fontosságáról, a hívő ember mindennapi kegyességéről és a Reformáció 500 évéről emlékezett meg. Veresné Petrőcz Mária vezetésével a református gyülekezeti kórus egy dalt tanított a közösségnek, majd énekelve vonultak tovább a Bajcsy Zs. utcai evangélikus templomhoz. Miután a vendégek megkapták a harmadik matricát, a könyvjelzőre ragasztva összeállt a szép idézet: "Tudom, kiben hiszek!" (2Timóteus 1,12). Isó Zoltán evangélikus lelkipásztor a Biblia olvasásának fontosságáról, és a Krisztus hívők egységéről beszélt. Itt az Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk... kezdetű dalt énekelhették el együtt a résztvevők, majd mécsesek gyújtásával és azokból kereszt kirakásával zárult a szép program.